ฉบับที่ผ่านมา

โครงการ ‘เศรษฐสาร’
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  • setthasarn@econ.tu.ac.th
  • 02-613-2407